Best Rate Guarantee i
Vyberte si svůj hotel a pošlete nezávaznou poptávku nebo rezervujte přímo online.

Léčebné lázně jsou bezpečné

Praha, 27. září 2020

V atmosféře strachu z nákazy koronavirem a poplašných zpráv chtějí zástupci léčebných lázní ujistit, že jejich zařízení jsou pro pacienty a hotelové hosty bezpečná. „Vysoká míra bezpečí pacientů v těchto zdravotnických zařízeních je jednoznačně statisticky podložena,“ zdůrazňuje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní ČR (SLL) a dodává: 
„Vzhledem k léčebné povaze členských lázní SLL se jedná o zařízení s mnohonásobně vyšší mírou hygienických opatření, než s jakou se setkáte v běžných ubytovacích zařízeních, obchodech apod. Zdroje nákazy jsou dnes podle epidemiologů především ve školách. Rizikem jsou hlavně nezodpovědné sociální kontakty během volného času a ohroženými skupinami zejména silně obézní osoby vyššího věku se souvisejícími civilizačními onemocněními. Omezit cestování i sociální kontakt obecně je pro tyto osoby v současné době samozřejmě zcela na místě”. 

Všichni hoteloví hosté před nástupem do lázní vyplňují čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Lázeňským pacientům, kteří absolvují v rámci pobytu procedury je po příjezdu měřena teplota a jsou vyšetřeni lázeňským lékařem. Návštěvníci se zvýšenou teplotou nejsou k lázeňské léčbě přijati. Díky délce léčebného pobytu, která se pohybuje mezi dvěma a třemi týdny, pobývají pacienti dlouhodobě v uzavřené a zdravotné dozorované homogenní společnosti. Veškerý personál lázní je denně kontrolován. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o zdravotnická lůžková zařízení, kde nebylo používání roušek přerušeno ani během letních měsíců, která jsou několikrát denně desinfikována a kam má veřejnost pouze omezený vstup. 

Kulturní a další společenská setkávání byla ve vlastních prostorách lázní omezena již od počátku září. Vzhledem k aktuálním opatřením platným i pro ostatní budovy lázeňských měst se snížilo riziko, že se s infekcí hosté potkají během svého volného času mimo lázeňské zařízení.

Bezpečnost v léčebných lázních je mnohem vyšší, než jakou nabízí všední život s nákupy či cestováním veřejnou dopravu. Je třeba lidem stále připomínat, že strach by neměl být důvodem k odkládání léčby zdravotních obtíží, a to samozřejmě nejen v lázních. 

Svaz léčebných lázní ČR

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR I Sídlo společnosti: Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně Korespondenční adresa: Opletalova 27, 110 00 Praha 1 I IČ: 47724455 tel. +420 602 697 768 I sekretariat@lecebnelazne.cz I www.lecebnelazne.cz 

hygienická opatření

nedávno shlédnuto
hotely
Balíčky a speciální nabídky