Zdravotní koučink

Mentální rovnováha

Co je zdravotní koučink?
Zdravotní koučink je holistický přístup ke zdraví a nemoci. Má podobu řízeného rozhovoru mezi zdravotním koučem a klientem.

Jak zdravotní koučink pomáhá?
Cílem zdravotního kouče je pomoci klientům objevit, opravdu vidět a porozumět, jak jejich životní styl (práce, rodina, stravovací návyky a pohybové návyky apod.) souvisí s jejich zdravotním stavem a jakým způsobem mohou změnit nevhodné vzorce chování, na které během konzultace narazí. Zdravotní kouč pomáhá klientovi uvědomit si vlastní sílu a přijmout odpovědnost za své zdraví. Klienti objeví přirozenou vnitřní hojivou sílu každého člověka s cílem pomoci mu vést zdravý a vyvážený život. 
 

Zdravotní koučink je dostupný pouze v angličtině, češtině a ruštině.

Vhodné pro:

jakékoli zdravotní problémy včetně zranění, akutní/chronické poruchy

Nelze použít v následujících případech:

psychózy, zneužívání drog a alkoholu, invalidita

nedávno shlédnuto
hotely
Balíčky a speciální nabídky