Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväzný dopyt alebo zarezervujte priamo online.

Európsky zväz kúpeľov (ESPA)
Asociácia slovenských kúpeľov (ASK)
Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR)

 

Vás pozývajú na medzinárodný balneologický kongres
21.9. - 23.9.2022, Piešťany, Slovenská republika

Naším cieľom je pripomenúť si nielen sto rokov od vzniku Československej balneologickej spoločnosti, ktorá vznikla 3. apríla 1920 v Prahe, jej vplyv na  rozvoj liečebného kúpeľníctva na území Česka a Slovenska, ale aj kultúrny rozmer kúpeľníctva, výnimočnú architektúru bohatú históriu kúpeľných miest v Európe.

Chceme hovoriť aj o súčasnom stave a perspektívach rozvoja kúpeľníctva, pretože tradičné liečebné kúpeľníctvo je stále dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie.

Príďte spoločne s odborníkmi z celej Európy diskutovať na tému tradícií, inšpirácií, ktoré si vieme vzájomne odovzdávať a perspektív európskeho liečebného kúpeľníctva.

Thierry Dubois, prezident ESPA
Janka Zálešáková, predsedníčka ASK a Viceprezidentka ESPA
Eduard Bláha, prezident SLL ČR
 

Zameranie programu 2022

 • 9:00 h. - Zasadnutie poroty súťaže ESPA Innovation Awards
 • 12:00 h. - Zasadnutie pracovných skupín ESPA, valné zhromaždenie QuHEP - Kvalita v zdravotnej prevencii
 • 14:00 h. - Valné zhromaždenie ESPA (samostatná pozvánka)

Nadväzovanie kontaktov s cestovnými kanceláriami a médiami - nie je oficiálnym programom

Jubileum 100 rokov Združenia kúpeľov Slovenskej a Českej republiky 

Česko-Slovensko (České a slovenské kúpele 100 rokov úspešnej činnosti kúpeľných spolkov - história, inšpirácie, perspektívy, nové ciele)

Úloha prírodných liečivých zdrojov (liečivá voda a peloidy, klimatické podmienky vhodné na liečbu) - legislatíva, ochrana, výskum, kvalita, balneoterapia v modernej medicíne

Časť 1:

TRADÍCIA A PERSPEKTÍVY

 • 10:30 h. - 11:30 h. - České a slovenské kúpele - história, inšpirácie a perspektívy, aktualizované ciele
 • 11:30 h. – 12:30 h. - Úloha prírodných liečivých zdrojov (liečivá voda, liečivé peloidy, klimatické podmienky vhodné na liečbu) - legislatíva, ochrana, výskum, kvalita, balneoterapia ako konkurenčná výhoda s modernou kúpeľnou liečbou v medicíne
 • 12:30 h.  - 14:00 h. - Networking a obed
 • 14:00 h. - Kúpeľná liečba so zameraním na zdravotné problémy detí - ponuka zdravotnej starostlivosti pre novú generáciu
 • 15:00 h. – Onkologické ochorenia, program následnej starostlivosti o onkologické ochorenia v kúpeľoch
 • Kúpeľné programy včasnej rehabilitácie
 • Diskusia
 • 15:00 h. – 15:20 h. - Slovensko - zdravotný turizmus a oveľa viac 
 • 15:30 h. – 16:00 h. - Prestávka na kávu a nadväzovanie kontaktov

Časť 2:

BALNEOLOGICKÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

 • 16:00 h. – 17:00 h. - Aktualizované zdravotnícke programy v kúpeľoch, dve krajiny s veľkou tradíciou a so silnou medicínskou kompetenciou
 • 17:00 h. – 17:30 h. - Vývoj produktu / marketing / digitalizácia - čo sme sa naučili z pandémie
 • 17:30 h. – 18:00 h. - Budúcnosť zdravotného a kúpeľného cestovného ruchu
 • Výmena s partnermi a hostiteľskými nákupcami SPA-CE
 • 19:00 h. – 22:00 h.
 • WELCOME TO SLOVAKIA get together - spoločné podujatie s cestovnými kanceláriami, médiami
 • Otvárací ceremoniál s prezentáciou hostiteľskej destinácie a slávnostným sprievodom vlajok v konferenčnej sále, od 19:30 h. uvítacia večera 

*Odborný garant: ASK a SLL ČR

Zakúpiť účasť

MEDZINÁRODNÝ DEŇ

Diskusia za okrúhlym stolom o perspektívach liečebných kúpeľných programov v európskych zdravotníckych systémoch a ekonomickom zohľadnení zdravotného cestovného ruchu.

Long Covid - Liečba v európskych kúpeľoch, kúpeľná medicína - nové ponuky pre zdravotne orientovaných cestovateľov a novú generáciu pacientov

Inovácie na zníženie nákladov na energie v kúpeľných strediskách

Predstavenie medicínskych výsledkov členov Europeanspas

 • 8:15 h. – 9:15 h. - Návšteva Kúpeľov IRMA v Piešťanoch - jediného prírodného bahenného bazéna na svete a vypočutie si histórie
 • 9:15 h. - Privítanie na inšpiratívnej prechádzke po Kúpeľnom ostrove
 • 10:00 h. – 10:30 h. - Otvorenie MEDZINÁRODNÉHO DŇA

Časť 1:

TRADÍCIA A PERSPEKTÍVY

 • 10:30 h. – 12:00 h. - Kľúčový /hlavný/ rečník a diskusia za okrúhlym stolom o perspektívach programov liečebných kúpeľov v európskych zdravotníckych systémoch a ekonomickom zohľadnení zdravotného cestovného ruchu
 • 12:00 h. – 12:30 h. - Inšpirácia od Kneippa a Priesnitza - európska kúpeľná tradícia, nové výzvy a význam výchovy mládeže
 • 12:00 h. – 14:00 h. – Networking a obed

Časť 2:

KÚPEĽNÁ MEDICÍNA A NOVÝ DOPYT V ZDRAVOTNÍCTVE

 • 14:00 h. - Post-dlhodobá liečba v európskych kúpeľoch - prehľad dopytu po nedávnych štúdiách Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb
 • 14:40 h. - Moderná klimatoterapia a talasoterapia
 • 14:40 h. - 15:00 h. - Nové metódy pre zdravotne orientovaných cestovateľov a novú generáciu pacientov
 • 15:00 h. – 15:30 h. - Inovácie na zníženie nákladov na energiu v kúpeľných strediskách - zelená destinácia
 • 15:30 h. – 18:30 h. - Prezentácia osvedčených postupov v liečebných kúpeľoch členmi európskych kúpeľov (medicína, marketing, spolupráca s vládou)
 • 19:30 h. - Slávnostné odovzdávanie cien za inovácie ESPA a GALADIN

*Odborný garant: ESPA

Zakúpiť účasť

Jednodňový výlet do Luhačovíc v Českej republike

 • 8:15 h. - 11:00 h. - Vopred objednané procedúry, zážitky z kúpeľov a/alebo NETWORKING
 • 11:00 h. - otvorený koniec
 • DENNÝ VÝLET do kúpeľov Luhačovice na pozvanie Asociácie českých kúpeľov
 • Návrat späť do Piešťan
Zvýhodnené ubytovanie

so zľavou 20% pre účastníkov

Rezervujte si zvýhodnené ubytovanie, ktoré zahŕňa:

 • Ubytovanie s raňajkami - bufetové stoly
 • Vstup do hotelového bazéna a wellness
 • Vstup do fitness
 • Kultúrny program podľa aktuálnej ponuky

Zvýhodnené ubytoveni je dostupné v 5* hoteli Thermia Palace, 4* hoteli Esplanade a 3* hoteli Splendid

REGISTRÁCIA
Registračné poplatky nezahŕňajú ubytovanie a transfer na miesto konania a späť. Po registrácií (tlačidlo Congress Booking) dostanete automatické potvrdenie o úspešnom odoslaní registrácie a nie je potrebná ďalšia administratívna práca s faktúrami. Registračný formulár generuje faktúry automaticky.
 

Registrovať sa

STORNO
Všetky storná musia byť zaslané písomne na adresu registrácie: mice@sk.ensanahotels.com
Storno podmienky: storno pred 10.9.2022 - 100 EUR. Storno po 11.9.2022 - po tomto dátume sa nevracia žiadna suma.
 
POISTENIE
Každý účastník si musí zabezpečiť primerané cestovné poistenie na svoj pobyt a doporučujeme, aby si účastníci uzavreli primerané poistenie liečebných nákladov.
Účastnícke poplatky

1. deň Espa – Česko slovenská sekcia*  do 1.9.2022 70 €; neskôr 80 €; na mieste 90 €

2. deň ČS Sekcia + Espa Kongres**    do 1.9.2022 180 €; neskôr 200 €; na mieste 220 €

1.+2. deň ČS Sekcia + Espa Kongres***  do 1.9.2022 220 €; neskôr 240 €; na mieste 360 €

Študenti - denný poplatok****    do 1.9.2022 10 €; neskôr 12 €; na miest 15 €.

*Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály
konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov, obed, coffee breaky, úvodná recepcia
**Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály
konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov a coffee break, vstup na galavečer
***Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov, obed, coffee breaky, úvodná recepcia, vstup na galavečer
****Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie, vstup do vystavovateľských priestorov, coffee breaky.

Úhrada poplatku

Zakúpiť účasť

ESPA Kongres 2022

2022 sa kongres koná v Piešťanoch na Slovensku:

Na nádherne upravenom ostrove s leknovými jazierkami a pávmi uprostred slovenskej rieky Váh sa nachádza komplex šiestich kúpeľných hotelov Ensana, ktoré sú určené pre vaše zdravie a pohodu.

Naučíte  sa od našich slovenských, českých a zahraničných prevádzkovateľov kúpeľných hotelov, majiteľov kliník, balneológov, odborníkov na zdravotný cestovný ruch!

Zostaňte s nami na 26. kongrese ESPA na Slovensku a buďte súčasťou veľkej výmeny skúseností s hosťujúcimi partnermi, zástupcami médií!

Konferenčné jazyky kongresu: slovenský/český, anglický (simultánne tlmočenie)

EURÓPSKA ASOCIÁCIA KÚPEĽOV

Európska asociácia kúpeľov je zastrešujúca organizácia zastupujúca 20 európskych krajín. V Európe existuje viac ako 1 400 liečebných kúpeľov a sanatórií, ktoré sú medicínsky rešpektovanými zdravotnými centrami a v mnohých krajinách sú súčasťou služieb zdravotníckeho systému. Ako hlavný pilier zdravotného cestovného ruchu predstavujú medicínske kúpele silnú ekonomickú jednotku, ktorá vytvára významný podiel HDP európskych krajín.
 
Na našom kongrese sa stretnete s poprednými odborníkmi zo všetkých segmentov kúpeľníctva a liečebných centier, aby ste mohli prosperovať, vymieňať si názory a nadväzovať kontakty s vplyvnými partnermi z oblasti:

 • KÚPEĽNEJ LIEČBY
 • MARKETINGU
 • CESTOVNÉHO RUCHU
 • MÉDIÍ
 • INOVÁCIE 

Naša rada: Medicínske kúpele v Európe sa budú viac zameriavať na medicínske kompetencie. To tiež znamená, že európske medicínske kúpeľné zariadenia sú nielen dôležitou súčasťou zdravotníckych služieb, ale zohrávajú aj dôležitú ekonomickú úlohu pri zabezpečovaní zdravých zamestnancov pre hospodárstvo. Pandémia COVID-19 jasne dokazuje význam dobrého zdravotného stavu ako pridanej hodnoty pre priebeh ochorenia a jeho komplikácií v každom veku. Moderná veda BALNEO MEDICÍNA je kľúčovým prvkom pri liečbe CDD a podpore potrebnej ZMENY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, ktorá je potrebná na správne udržanie a rehabilitáciu imunitného systému. 
 
ESPA vás pozýva do idylických Piešťan, na Kúpeľný ostrov pre zdravotne orientovaných turistov a pacientov. 100 rokov skúseností v oblasti zdravia, regenerácie a relaxácie - Slávny Bahenný bazén, osvetlený lúčmi svetla z vitrážových okien pod klenutou kupolou, je majstrovským dielom secesie.
 
KONGRES, European Spas INNOVATION AWARDS, SPA-CE B2B workshop, účasť medzinárodných médií poskytujú skvelú príležitosť dozvedieť sa o kúpeľníctve a zlepšiť tak svoje služby.
 

Informácie o hoteloch
naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials