Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväzný dopyt alebo zarezervujte priamo online.

Dôležité informácie o prihlasovaní do hotela

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s právnymi predpismy, nadobúdajúcimi účinnosť od 1. septembra 2021, pri každom prihlásení osoby využívajúcej služby ubytovacieho zariadenia, musíme splniť povinnosť poskytovania údajov nového typu (Uzavretá databáza informácií o hosťoch).
V zmysle tohto predpisu je hosť pri prihlasovaní do hotela povinný predložiť doklad vhodný na zistenie totožnosti. Na zistenie totožnosti hostí s maďarskou štátnou príslušnosťou je vhodný aj občiansky preukaz, vodičský preukaz a pas. U hostí prichádzajúcich z Európskej únie je na zistenie totožnosti vhodný občiansky preukaz a pas. U hostí prichádzajúcich z tretích krajín je na zistenie totožnosti a prečítanie dokladu vhodný výhradne iba pas. 
 
V zmysle právneho predpisu je poskytnutie údajov pre každého hosťa povinné, v prípade nepredloženia dokladu sme ako poskytovateľ služby nútený odmietnuť poskytnutie ubytovacej služby.

 

 

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials