Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväzný dopyt alebo zarezervujte priamo online.

Bio Balance

Podpora vnútorného lekára

Koncepcia Bio Balance kombinuje terapie s funkčným tréningom na aktiváciu samoliečebných mechanizmov tela na bio-mechanickej a energetickej úrovni. Dôkladne pripravuje telo na iné terapie zamerané na vaše príznaky a predstavuje pridanú hodnotu k našim klasickým liečebným procedúram.

Bio Balance je unikátna metóda kombinujúca myoreflexnú terapiu s akupresúrnou masážou a najnovšími poznatkami športovej vedy o telesných mechanizmoch a funkčnom tréningu.

Cieľom koncepcie Bio Balance, ktorej vývoj trval osem rokov, je odstrániť telesné napätie spôsobené sedavým životným štýlom. Ak sa toto napätie nerieši, môže viesť k fyzickej bolesti a ortopedickým ochoreniam bedrových kĺbov, chrbtice, krku či kolien. Bio Balance má aj pozitívny psychologický účinok.

Pozitívny účinok

Na skutočný úspech je potrebný reštart! 

Terapie Bio Balance v kombinácii s fyzickým tréningom rýchlo obnovia svalovú pamäť a koordináciu, vďaka čomu dosiahnete plynulý pohyb bez príznakov ochorenia. Terapie navyše pozitívne ovplyvňujú aj neurologické dráhy. Výsledkom sú okamžité, trvalé a pozitívne účinky na pohybový aparát, energetický systém a emocionálny stav mysle.

Slobodný pohyb, hlboký spánok a jasná myseľ sú na dosah!

Bližšie informácie vám poskytne kúpeľný lekár.

Informácie o terapii Ensana Bio Balance

Viac o Bio Balance

Náš životný štýl nezodpovedá nášmu telu!

Kým naši predkovia museli každý deň prekonávať veľké vzdialenosti pri hľadaní potravy, fyzická aktivita moderného človeka klesla na minimum. Na utíšenie hladu stačí otvoriť chladničku, prípadne zájsť do najbližšej reštaurácie, jedálne či supermarketu. Za posledných 5 000 rokov ľudstvo dosiahlo neuveriteľný technický a medicínsky pokrok.

Ľudské telo sa však ani za 250 generácií príliš nezmenilo. Stále je prispôsobené na lov a zber, aj keď náš životný štýl sa radikálne zmenil.

Človek sedavý

Už od nástupu do predškolských zariadení, obvykle vo veku troch rokov, sa deti učia vykonávať rôzne aktivity v sede v rámci prípravy na školskú dochádzku. Od chvíle, keď nastúpia do školy, strávia priemerne 9,8 hodín denne posediačky (rovnako ako my dospelí).

Túto polohu praktizujú každý deň počas celej fázy rastu, takže čoskoro ju považujú za úplne normálnu. A výsledok? Naklonená panva, skrátené stehenné svaly, ohnutý chrbát, ramená stočené dovnútra a vysunutá brada, len aby dovideli na monitor. Keďže je však táto poloha taká bežná, mnohí si na ňu úplne zvykli. „Sadnúť!“ – Ako to vlastne funguje? A prečo by sme mali vôbec sedieť?

Hráč a protihráč – ekonómia pohybu

Do jedného pohybu sú zapojené viaceré svaly. Aspoň jeden sval, teda hráč, sa musí stiahnuť, pričom zodpovedajúci protihráč sa musí uvoľniť, aby sa mohol vykonať akýkoľvek pohyb.

Ak sa protihráč nedokáže správne uvoľniť, hráč musí vyvinúť väčšie úsilie na vykonanie pohybu, pričom pôsobí proti odporu protihráča. Vyšší odpor absorbuje kĺb, ktorý sa pri zvýšenom kontaktnom tlaku kĺbových plôch neprimerane namáha. To preťažuje hráča, ktorý musí vynakladať viac úsilia, ako je v skutočnosti potrebné. Preťaženie je často vnímané ako napätie v spojení s bolesťou.

Dlhodobé, denné preťažovanie jednotlivých kĺbových systémov časom vedie k degenerácii kĺbových povrchov a štruktúr a môže spôsobiť špecifické príznaky a prejavy opotrebovania.

Psychika a držanie tela

Naučené držanie tela má okrem svalstva, a teda aj funkčnej anatómie a jej zložitých prepojení, vplyv aj na psychiku človeka. Keďže telo je odrazom vnútornej psychiky, cvičením určitých foriem držania tela dokážeme psychiku ovplyvniť.

Porovnajte bežné držanie tela na pracovisku s postojom skľúčeného človeka. Vidíte tú podobnosť? A keďže držanie tela súvisí s vnútornou psychikou, myslíte, že je vhodné praktizovať postoj typický pre depresiu?

Pokrok v interdisciplinárnych prístupoch viedol k poznatku, že naše telo je najzákladnejší prostriedok vyjadrovania a konania (pozri tzv. Zurich Resource Model). Naše telo je zrkadlom našich činností, skúseností a emócií. Je to komunikačný nástroj ovládaný zmyslovými vnemami. Vykonávateľ našich myšlienok a nápadov. Ak je jeho funkcia obmedzená, naše telo obmedzuje náš potenciál konať.

Zohľadnenie fyzického ega s jeho rozsiahlymi autonómnymi a samozrejme aj naučenými schopnosťami je veľmi užitočné pri holistickej liečbe. Naučená nečinnosť v dôsledku sedavého spôsobu života, ktorý nám bol od malička vštepovaný, je jedným z najdôležitejších aspektov pri hodnotení degeneratívnych ochorení.

Svalový orgán je centrom nášho emočného zdravia. V dôsledku tohto vštepeného napätia a nedostatku pohybu, ktorý by ho vykompenzoval, sme zabudli na schopnosť samoregulácie a dosahovania rovnováhy. Táto schopnosť samoregulácie je však jednou z najdôležitejších schopností nášho tela. Náš „vnútorný lekár“ zohráva hlavnú úlohu v každom procese vnútorného uzdravovania.

Z hľadiska konvenčnej medicíny má kombinácia mnohých menších porúch spôsobených každodenným sedením, nedostatkom cvičenia a nekvalitnou výživou vo všeobecnosti za následok vysoký výskyt ochorení regulačného systému.

Každý pohyb, či už vedomý alebo podvedomý, má neurologický komponent. To znamená, že pohyb iniciuje riadiace centrum a následne dôjde ku kontrakcii príslušného svalu prostredníctvom nervov, fasciálneho tkaniva, prívodu energie a chemických transmiterov. Dráhy a systémy, ktoré sa na pohybe podieľajú, poskytujú informácie o možných poruchách v organizme.

Čo ak pôjdem do posilňovne bez liečby?

Cvičenie stabilizuje! Ak proti naučeným nesprávnym kontrakciám nepôsobíme cvičením, len upevňujeme už obmedzené štruktúry, a teda aj zlé držanie tela. Odborné poradenstvo pri individuálne prispôsobenom funkčnom cvičení je rozhodujúce pri rozvoji zdravých a účinných pohybových procesov a iných telesných funkcií.

Napätie a možné následky

Ak sa pozrieme na vzťahy, ktoré zahŕňa pohyb, je zrejmé, ako úzko zdravie človeka súvisí s jeho opornou a pohybovou (muskuloskeletálnou) sústavou. Mnohé zdravotné poruchy sa v konečnom dôsledku prejavia prostredníctvom muskuloskeletálnej sústavy. Liečba muskuloskeletálnej sústavy je preto veľmi užitočná pri podpore základných procesov samoliečby.

Zvláštnu pozornosť si pritom zaslúžia jednotlivé kĺby, ako je bedrový alebo ramenný kĺb.

V dôsledku postoja nahnutého dopredu (hlava a ramená stlačené dopredu, zaguľatený chrbát – ak je to možné, uviesť obrázok) často dochádza k značnej kontrakcii prsných svalov (pectoralis major a minor), ako aj k stiahnutiu a napätiu prednej muskulatúry krku (svaly sternocleidomastoid a scalenus). Ramenná kosť je vytlačená dopredu a dovnútra z citlivého ramenného kĺbu a protiľahlé časti rotátorovej manžety sa v snahe o kompenzáciu tiež reflexne napínajú a spôsobujú tým veľké napätie okolo kĺbu. Toto veľké napätie ťahá ramennú kosť do ramenného kĺbu a rameno alebo ramenný kĺb sa pohybuje pod zvýšeným napätím v kĺbe. Výsledkom je opotrebenie pasívnych štruktúr a nedostatočná kapacita regenerácie, čo výrazne podporuje vznik impingement syndrómov alebo stuhnutého ramena.

Podobne aj pri syndróme karpálneho tunela nezriedka pozorujeme, že nerv zásobujúci ruku (brachiálny plexus) a artéria (brachiálna tepna) musia prechádzať viacerými anatomickými zúženinami. Napríklad zosilnené svaly, ktoré sú hypertrofované v dôsledku neustáleho napätia, tlačia na nervy a krvné cievy a majú tak za následok ich napätie, ako možno vidieť na príklade svalstva predného krku, šikmých svalov a už spomínaných svalov na hrudníku, teda pektorálnych svalov. Meranie vodivosti v ruke preto nestačí na jednoznačné potvrdenie tesnosti v karpálnom tuneli ruky a ťažkosti môžu byť spôsobené aj svalovým napätím týchto štruktúr. Takéto preskúmanie (napríklad v rámci liečby) je na mieste ešte predtým, než sa otvorí dlaň a vyhĺbi sa kostný kanál.

Podobné príklady existujú prakticky pri každom kĺbe alebo sústave kĺbov podieľajúcich sa na držaní tela, ako sú napríklad bedrové a kolenné kĺby a časti chrbtice v bedrovej a/alebo krčnej oblasti.

Organické poruchy v dôsledku svalového napätia

Sedenie má hneď niekoľko negatívnych účinkov, pretože vplýva na bránicu, čo má svoje logické dôsledky.

V stoji by bol hrudník vystretý a bránica by sa dokázala počas výdychu uvoľniť a pomôcť pri odstraňovaní CO2.

Prívod energie – vyčerpanie – vyhorenie

Keď však sedíme, brušné orgány tlačia zospodu na bránicu. Pri zhrbenom postoji je priestor pre brušné orgány obmedzený. Brušné orgány sú preto vytláčané do jediného možného smeru – nahor na bránicu. Bránica je pohyblivá, takže sa posúva nahor, ale zároveň sa oslabuje z hľadiska podpory dýchania, pretože sa nemôže úplne uvoľniť a dostatočne vyprázdniť pľúca. Výsledkom je, že časť CO2 zostáva v pľúcach a zhoršuje vstrebávanie kyslíka. Do buniek, kde prebieha produkcia energie prevažne spaľovaním kyslíka, sa preto dostane menej kyslíka. To je jedna z možných príčin všeobecnej únavy a nedostatku energie v dôsledku zlého držania tela.

Záťaž srdca v dôsledku nedostatku priestoru

Rovnaké zovretie hrudnej dutiny a zvýšené napätie na bránici zaťažuje hrot srdca. Srdce musí generovať rovnaký čerpací výkon pri zvýšenom tlaku. Tento problém rieši jednoducho tak, že vyvíja väčší tlak a bije rýchlejšie. To má za následok zvýšený pulz a vysoký krvný tlak.

Pylorus a pálenie záhy

Keď pažerák tlačí cez bránicu a vrátnik (pylorus) je na úrovni bránice, bránica, ktorá sa nedokáže uvoľniť, môže narušiť uzatvárací mechanizmus vrátnika. Pálenie záhy sa preto v praxi dá často výrazne zlepšiť reguláciou napätia bránice.

Nástrahy sedavého spôsobu života a vrcholový šport

Do školy museli chodiť aj vrcholoví športovci a aj im sa počas fázy rastu v období od troch do 18 rokov vštepovala každodenná sedavá poloha, pri ktorej dochádza k skracovaniu svalov a šliach na prednej strane tela. V tejto polohe pritom strávili oveľa viac času ako samotným športovaním. Táto vštepovaná nerovnováha napätia medzi flexormi a extenzormi samozrejme ovplyvňuje výkon športovca.

Biomechanická rovnováha má vo všeobecnosti jednoznačne pozitívny účinok na vytrvalostných športovcov, pretože ekonómia pohybu zohráva v súťažení rozhodujúcu úlohu. Čím jednoduchšie sa dajú vykonávať pohyby (bez toho, aby sa musel prekonávať vnútorný odpor), tým účinnejšie je zásobovanie energiou na dosiahnutie výkonu.

Súhra sústav

Pri liečbe zložitých štruktúr sa zohľadňujú viaceré mechanizmy a ich dôsledky.

V skutočnosti sa tieto štruktúry nachádzajú nad sebou:

  • Svalové napätie vyplýva z koordinácie flexorov a extenzorov
  • Fasciálne toky
  • Lymfatický tok
  • Neurologické dráhy
  • Meridiánové toky

Anatomický tok tenzie svalov, ktoré sa sťahujú v dôsledku neustáleho sedenia, má interakcie a/alebo podobné toky vo fasciálnej sústave. Fasciálna sústava sa dnes, popri našej nervovej sústave, považuje za vysielač informácií. Okrem toho je lymfatický systém primárnym detoxikačným mechanizmom. Jeho funkciu však tiež obmedzuje kontrakcia prednej časti tela. Ďalším regulačným mechanizmom je energetický systém, ktorý bol vyvinutý v Ázii počas 5 000-ročnej histórie alternatívnej medicíny a predstavuje etablovanú liečebnú metodológiu. Tok energií je negatívne ovplyvnený aj oblasťami svalového napätia.

Podpora tela aktiváciou rôznych schopností samoliečby je preto mimoriadne účinná a užitočná. 

Máte otázky?

Náš tím vám rád odpovie na otázky. Neváhajte a kontaktujte nás.

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials