Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväzný dopyt alebo zarezervujte priamo online.

Lekárske prehliadky a diagnostika

Zdieľanie našich skúseností, znalostí a zanietenia

Naše know-how pramení z dlhoročných skúseností s predpisovaním prírodných liečiv, ktoré kombinujeme s integračnými zdravotnými koncepciami a aktuálnym lekárskym výskumom. Zdieľaním skúseností a vedomostí podporujeme zdravie našich hostí.

Hostia v programoch zdravotnej starostlivosti absolvujú vstupnú konzultáciu s jedným z našich kúpeľných lekárov.

Niektoré programy zahŕňajú týždenné lekárske prehliadky a iné zahŕňajú aj výstupnú lekársku prehliadku.

Bez ohľadu na váš konkrétny program vám budú naši špecialisti vždy k dispozícii, ak by ste sa s nimi chceli stretnúť. Ponúkajú tiež konzultácie týkajúce sa laboratórnych správ, klinickú koordináciu alebo individuálne terapie, ktoré sú pre vás vhodné.

Vstupná lekárska prehliadka

Hostia v programoch zdravotnej starostlivosti preberú svoju anamnézu so zdravotnou sestrou. Nasleduje konzultácia alebo úplná lekárska prehliadka s niektorým z našich kúpeľných lekárov, ktorý si zapíše podrobnosti o vašich zdravotných problémoch a príznakoch a cieľoch pobytu a potom s vami preberie konkrétny liečebný plán. V tejto fáze sa posúdia aj prípadné diagnostické alebo laboratórne testy.

Ak máte záujem o konkrétne terapie, tie sa môžu pridať k vášmu plánu, pričom lekár vám odporučí aj maximálny počet terapií.

Odporúčame, aby ste si priniesli aktuálne lekárske záznamy, správy a lieky.

Lekárska prehliadka kúpeľným lekárom

Hostia v programoch trvajúcich niekoľko týždňov majú povinnú týždennú lekársku prehliadku na monitorovanie liečebného procesu a prispôsobenie plánu v prípade potreby. Osoby s akútnym ochorením sa môžu kedykoľvek poradiť s lekárom za poplatok.

Výstupná lekárska prehliadka

Niektoré z našich dlhších programov zahŕňajú výstupnú lekársku prehliadku s niektorým z našich kúpeľných lekárov.

Naši lekári zaznamenajú a vyhodnotia výsledky liečby a uvedú ich v správe, ktorú si môžete vziať so sebou. Táto správa sa vyhotoví v miestnom jazyku a na požiadanie hosťa sa môže preložiť aj do angličtiny alebo nemčiny.

Špecializované konzultácie

Ak si nechcete rezervovať konkrétny program, ešte pred príchodom si môžete zostaviť individuálny kúpeľný pobyt na základe konzultácie s preferovaným špecialistom alebo rodinným lekárom. Aj v tomto prípade je však potrebná konzultácia s niektorým z našich kúpeľných lekárov, na ktorej preberiete prípadné kontraindikácie.

Ponúkame aj dodatočné konzultácie s našimi špecialistami týkajúce sa konkrétnych predpisov a ďalších terapií.

Ešte pred vaším príchodom môžeme naplánovať aj diagnostické testy u externých partnerov. Ich výsledky s vami zhodnotíme a prediskutujeme. 

Poznámka: Tieto služby vrátane pohotovostných ošetrovateľských služieb budú fakturované podľa času a poplatkov externých partnerov.

Diagnostické služby

Váš lekár môže vyžadovať viac informácií o vašej telesnej konštitúcii a zdravotnom stave. Preto môžu byť potrebné diagnostické testy, ktoré vždy preberieme vopred, keďže zvyčajne sú spojené s dodatočnými poplatkami.
Poznámka: V závislosti od lokality Ensana vám môžeme ponúknuť ďalšie laboratórne testy v spolupráci s externými partnermi. Dostupnosť a rozsah týchto testov prediskutujte so svojím kúpeľným lekárom.

Krvný tlak 

Počas všetkých lekárskych vyšetrení sa štandardne meria krvný tlak. Meranie krvného tlaku si však možno kedykoľvek objednať u niektorej z našich zdravotných sestier.

EKG 

Elektrokardiogram (EKG) je štandardná diagnostika týkajúca sa srdcovej aktivity. Krivka EKG poskytuje informácie o vnútornej elektrickej vodivosti, a teda o zdraví srdca. 

Ultrazvukové vyšetrenie
Sonografia sa bežne používa na sledovanie tehotenstva, ale aj na meranie prietoku krvi cez tepny a žily pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn.

Ošetrovateľské služby

Naše zdravotné sestry sú k dispozícii aj nad rámec zdravotníckych služieb zahrnutých vo vašom balíku zdravotnej starostlivosti, na zmeranie krvného tlaku, výmenu obväzov alebo naplánovanie EKG. Sú k dispozícii aj pre pohotovostné situácie.  
Radi vám zorganizujeme sprievod zdravotníckeho pracovníka.
Tieto služby nie sú zahrnuté v balíkoch a sú fakturované podľa času.

Všetky programy zdravotnej starostlivosti Ensana 

Ensana 

Zažite nevídané bohatstvo zdravia a pohody!

Vyhľadať všetky liečebné procedúry Ensana

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials