Insuflácia CO2

Balneoterapia, Karboxyterapia

Čo je insuflácia CO2
Aplikácia plynových injekcií s CO2 pod kožu v oblasti veľkých kĺbov a chrbtice. 

Účinky insuflácie CO2
Má mnoho pozoruhodných účinkov vrátane úľavy od bolesti, zlepšenia krvného obehu v okolitej oblasti, uvoľnenia stuhnutých svalov a urýchlenia vyliečenia. 

Lekársky predpis: v závislosti od vybranej procedúry a aktuálneho zdravotného stavu

vhodné pre:

Ochorenia svalov a kostí, poúrazová a pooperačná rehabilitácia, poruchy krvného obehu, niektoré neurologické ochorenia

Nie je možné použiť v nasledujúcich prípadoch:

Infekčné choroby, horúčka, akýkoľvek akútny zápal, psychóza, užívanie alkoholu alebo drog, zdravotná indispozícia, epilepsia, akútna trombóza, čerstvé kožné poranenia v mieste aplikácie, závažné srdcové zlyhanie, závažné dýchacie ťažkosti, inkontinencia, nevyliečiteľné malígne nádory, poruchy zrážania krvi

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials