Mentálna rovnováha

Zlepšenie vedomia tela a schopnosti sústrediť sa

Tréningy všímavosti (mindfulness) sú obzvlášť vhodné pre tých, ktorí chcú rozpoznať a zhodnotiť svoje vlastné potreby, pocity, myšlienky a osobnú situáciu alebo ich vedome uchopiť. Len ak sa budeme zaoberať tým, čo je „tu a teraz“, budeme schopní lepšie posúdiť aktuálnu okolnosť. Ak zameriame pozornosť na určité okolnosti, pochopíme, že tieto okolnosti sú súčasťou každodenného života a nepredstavujú bezprostrednú hrozbu alebo ich netreba považovať za abnormálne.

Dôjde aj ku konkrétnejšiemu vnímaniu bolesti. Terapeut dokáže ovládať myšlienky a bolesť zároveň.

Usmernením vašich myšlienok možno docieliť, aby ste sa zamerali na pozitívne a sľubné veci a začali kráčať po jedinečnej osobnej ceste vlastným tempom a za vlastnými vytýčenými cieľmi.

Tréningy môžu mať podobu meditačných cvičení, jogy alebo rôznych športových stretnutí. Len keď si budete vedomí vlastného tela a svojho funkčného vzťahu k nemu, nadobudnete pocit dosiahnuteľnosti cieľov. Skúsenosť profesionálneho zosúladenia základných telesných funkcií vytvára pocit intimity a dosiahnuteľnosti cieľov - pocit celistvosti.

Máte nejaké otázky?

Náš tím vám veľmi rád pomôže. Kedykoľvek sa na nás obráťte.

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials