Zdravotný koučing

Mentálna rovnováha

Čo je zdravotný koučing
Zdravotný koučing predstavuje integrovaný prístup k zdraviu a chorobe. Má formu riadeného a cieleného dialógu medzi zdravotným koučom a klientom.

Účinky zdravotného koučingu
Cieľom zdravotného kouča je pomôcť klientom zistiť a pochopiť, ako ich životný štýl (práca, rodina, stravovanie, pitný režim, pohybové návyky atď.) súvisí s ich zdravotným stavom a ako môžu zmeniť svoje prípadné nevhodné návyky. Zdravotný kouč okrem toho dodá klientom odvahu a pomôže im uvedomiť si individuálnu zodpovednosť za vlastné zdravie. Na povrch vypláva prirodzená vnútorná liečivá sila, ktorá prebýva v každom človeku, aby mohol viesť zdravý a vyvážený život. 
 

Zdravotný koučing je k dispozícii len v anglickom, českom a ruskom jazyku.

vhodné pre:

akékoľvek zdravotné problémy, vrátane úrazov, akútne/chronické ochorenia

Nie je možné použiť v nasledujúcich prípadoch:

psychóza, užívanie alkoholu alebo drog, zdravotná neschopnosť

treatment.indications.note
naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials