Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväznú dopyt alebo zarezervujte priamo online.
Smrdáky

Liečebné pobyty cez zdravotné poištovne

Ako si vybaviť kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku na základe odporúčania lekára -špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Detailnejšie informácie nájdu poistenci v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.661/2007).

Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. (detailnejšiu informáciu, ktoré pracovisko môže návrh vystaviť, nájdete v Indikačnom zozname). Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť. Výnimkou je poisťovňa Union, kde si musia jej členovia zaslať do kúpeľov návrh sami.


Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa

  • 1. odošle návrh priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť
  • 2. alebo zašle schválený návrh poistencovi, ktorý si zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa

 
Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. 
 

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.

V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode € 1,70 denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:

1. do dovŕšenia troch rokov veku
2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v   hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety
 

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.

Na doplatky platné pri indikačnej skupine B je možné čerpať príspevky zamestnávateľa na rekreačné poukazy.

Viac informácií 

Zmluvní partneri

Slovenská republika:

Česká republika:

S niektorými českými zdravotnými poisťovňami máme uzavreté zmluvy. Pre viac otázok kontaktujte prosím svoju poisťovňu. 

Kontaktné pracovisko pre objednávanie kúpeľnej liečby:

Lívia Vávrová
Tel.: +421 34 69 59 173
Email: reservations.smr@spasmrdaky.sk

 

Milí klienti – poistenci zdravotných poisťovní, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky majú v súčasnosti podpísané zmluvy o poskytovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti na návrhy indikačnej skupiny A aj indikačnej skupiny B so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. 

Kúpele Smrdáky sú pripravené vyhovieť Vašim požiadavkám a Váš liečebný pobyt zrealizovať podľa Vašich predstáv a k Vašej spokojnosti.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
manažment Smrdáky Ensana Health Spa Hotel
 

 

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials