Best Rate Guarantee i
Vyberte si svůj hotel a pošlete nezávaznou poptávku nebo rezervujte přímo online.
Svoboda

Indikace

Integrační přístup k léčení pro individuální zdraví

Konvenční medicína obvykle léčí zdravotní potíže medikací. Tak může dojít k úlevě nebo krátkodobému odeznění symptomů, např. bolesti, ale skutečná příčina zdravotního problému se často přehlíží.

Léčení je víc než jen potlačování příznaků. V lázeňských hotelech Ensana proto posuzujeme zdraví našich hostů v co nejširších souvislostech, aby došlo k rozpoznání vzájemných vztahů mezi obtížemi, jako jsou bolesti zad, potíže s trávením nebo atopická dermatitida. Může je způsobovat nepřirozený rozsah pohybu, změněné svalové napětí, emoční stav nebo metabolismus, může se však také jednat o kombinaci různých příčin.

Za pomoci léčebného přístupu, který se na problémy dívá z více úhlů pohledu, se snažíme odstranit Vaše zdravotní obtíže. Zejména naše cenné a prokazatelně účinné přírodní léčivé zdroje dokáží výjimečným způsobem pomoct tělu aktivovat schopnost léčit se samo. Použití léčivých zdrojů v kombinaci s funkčním cvičením, vyváženou stravou a fyzickým a duševním uvolněním pomáhá odstranit skutečnou příčinu Vašich problémů.

Víc než jen pohybová soustava

Lázeňské hotely ensana, to jsou zkušení specialisté v oblasti léčby pohybového aparátu. Můžeme Vám však účinně pomoct také s mnoha dalšími indikacemi.

Zdravotní potíže


Lázeňský hotel Svoboda Vám pomůže s následujícími potížemi:

 1. infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa
 2. všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu
 3. klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku
 4. stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci
 5. opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa
 6. kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5)
 7. zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací
 8. nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI není epilepsie kontraindikací
 9. aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence
 10. závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 11. závislost na nikotinu u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče
 12. inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice
 13. těhotenství.
   
nedávno shlédnuto
hotely
Balíčky a speciální nabídky