Individuální léčebné cvičení

Fyzioterapie, Individuální léčba

Co je individuální léčebné cvičení?
Fyzioterapeut vede všechna individuální léčebná cvičení podle předpisu lázeňského lékaře. Terapie může zahrnovat jakoukoli z následujících technik: měkké techniky, mobilizace, manipulace, vizualizace, aktivní zapojení svalu, aktivní asistovaný pohyb a volný aktivní pohyb. Nedílnou součástí těchto lekcí jsou kromě posilování rovnováhy, síly a pohyblivosti také dýchací cvičení.

Jak individuální léčebné cvičení pomáhá?
Výběr aplikované techniky nebo prováděných cvičení se odvíjí od klientova zdravotního stavu a je plně přizpůsoben jeho individuálním potřebám. Tyto lekce jsou navrženy tak, aby umožnily udržet nebo znovu získat fyzickou mobilitu a rozvinout funkční schopnosti.
 

nedávno shlédnuto
hotely
Balíčky a speciální nabídky