V Mariánských Lázních se léčí následky Covidu

Jedny z nejznámějších západočeských lázní mají dlouhodobé zkušenosti s léčením respiračních onemocnění. Díky této úspěšné praxi, výjimečné poloze a přírodním zdrojům jsou v Mariánských Lázních schopni pomoci také pacientům po prodělaném onemocnění Covid-19. Léčba je možná i v 5. stupni PES, a to jak při pobytech přes pojišťovnu, tak také pro samoplátce, kteří zvolí zdravotní pobyt.

Léčebné pobyty přes zdravotní pojišťovny

Jaký postupovat při žádosti o komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu ?

1. VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI
Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní
pojišťovnou na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče – komplexní nebo příspěvkovou, a vhodné lázeňské místo.
Při onemocnění indikovaném pro Mariánské Lázně může klient
požádat svého praktického lékaře o uvedení naší společnosti Léčebné
lázně Mariánské Lázně a.s. již při vystavení návrhu.
2. SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI
Návrh na komplexní (KLP) nebo příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči
posoudí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.
Schválený návrh odešle zdravotní pojišťovna přímo léčebné
společnosti (u KLP) nebo zašle na adresu klienta (u PLP).
Platnost schváleného návrhu je u KLP 3 měsíce při stupni naléhavosti
II, 1 měsíc při stupni naléhavosti I. U PLP 6 měsíců od data vystavení
praktickým lékařem.
3. NÁSTUP A PRŮBĚH LÉČEBNÉHO POBYTU
Klient má možnost si v rámci naší společnosti vybrat z 5 lázeňských
hotelů podle svých přání a možností.
Termín nástupu, lázeňský hotel a typ ubytování si může dohodnout
předem.
V případě, že nemá termín předem zajištěný, bude vyzván k nástupu
dle našich kapacitních možností. Nástupní termín je závazný a může
být změněn jen ze závažných důvodů. KLP je čerpána v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, stravování (plnou penzi, racionální a dietní stravu) a standardní ubytování. Klient hradí doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu.
PLP je čerpána v době dovolené, zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou
léčbu. Ubytování, stravování a lázeňskou taxu si klient hradí sám.

Na co si dávat pozor při  žádosti na lázeňskou péči?

Požádejte svého lékaře, aby v návrhu na lázeňskou péči vypsal jako lázeňské místo na 1. pořadí
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Komplexní a příspěvková lázeňská péče
Komplexní lázeňská péče

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie představují 2 lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (např. jednolůžkový pokoj) je posuzováno jako nadstandard.

 
Příspěvková lázeňská péče
Zde zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené. Příspěvková lázeňská péče není ambulantní, dle platné legislativy je lůžkovou formou zdravotní péče, to znamená, že ji nelze poskytovat bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení.

 

                       Kontraindikace
  • Těhotenství
  • Akutní a infekční onemocnění
  • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
  • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
  • Neschopnost sebeobsluhy a denních činností bez pomoci druhé osoby a neschopnost samostatné chůze
  • Nehojící se kožní defekty, inkontinence stolice
  • Závislost na alkoholu a návykových látkách
Kontakty pro objednání komplexní a příspěvkové lázeňské léčby :
nedávno shlédnuto
hotely
Balíčky a speciální nabídky