Insuflácia CO2: „Máriin plyn“

Balneoterapia, Karboxyterapia

Pri týchto injekciách, ktoré sú typické pre kúpeľné hotely v Mariánskych Lázňach, ide o aplikáciu slávneho CO2 – „Máriinho plynu“, ktorý prirodzene vyviera zo zeme. Aplikácia CO2 pod kožu v oblasti veľkých kĺbov a chrbtice má mnoho pozoruhodných účinkov vrátane úľavy od bolesti, zlepšenia krvného obehu v okolitej oblasti, uvoľnenia stuhnutých svalov a urýchlenia vyliečenia.

Lekársky predpis: vyžaduje sa

vhodné pre:

Ochorenia svalov a kostí, ortopedická a poúrazová rehabilitácia, poruchy krvného obehu, bolestivé neurologické ochorenia

Nie je možné použiť v nasledujúcich prípadoch:

Infekčné choroby, horúčka, akýkoľvek akútny zápal, psychóza, užívanie alkoholu alebo drog, zdravotná indispozícia, epilepsia, akútna trombóza, čerstvé kožné poranenia v mieste aplikácie, závažné srdcové zlyhanie, závažné dýchacie ťažkosti, inkontinencia, nevyliečiteľné malígne nádory, poruchy zrážania krvi

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials