Krátkovlnná diatermia

Fyzikálna terapia, Elektromagnetické pole

Čo je krátkovlnná diatermia?
Liečebné zariadenie vytvára vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny s krátkou vlnovou dĺžkou, ktoré sa v tele menia na tepelnú energiu. Na protiľahlé strany ošetrovanej oblasti sa umiestnia špeciálne elektródy, prípadne sa okolo končatiny obtočí dobre izolovaný kábel, ktorý vytvorí veľké elektromagnetické pole. Vysokofrekvenčné prúdy sa môžu v závislosti od lekárskeho predpisu aplikovať nepretržite alebo striedavo. Na rozdiel od nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov používaných v elektroterapii vysokofrekvenčné elektrické prúdy nepôsobia dráždivo na kožu, svaly ani nervy.

Ako krátkovlnná diatermia pomáha?
Zahrievací účinok krátkych vĺn zlepšuje obeh a prítok krvi do tkaniva. Okrem toho však stimuluje aj imunitný systém, čím pomáha bojovať proti zápalom. Navyše znižuje aj hladinu cukru v krvi, pričom tento účinok pretrváva niekoľko hodín. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že liečivé účinky krátkovlnnej diatermie pretrvávajú takmer 48 hodín, takže procedúra sa opakuje každý druhý deň.
 

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials