Víťazi súťaže „Zlato pre hrdinov“

  • Jana H.

  • Radoslav P.

  • Lenka O.

  • Antónia M.

  • Juraj B.

Pomôžte nám nájsť skutočných hrdinov!

Žrebovanie cien

Z každej z piatich krajín, v ktorých má Ensana kúpeľný hotel - Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo - bude vyžrebovaných päť pracovníkov v prvej línie, ktorí získajú 3 noci v hoteloch Ensana zadarmo. Ľudia sú vyzvaní, aby nominovali pracovníka v prvej línii, ktorý si skutočne najviac zaslúži pobyt v kúpeľoch, a to tak, že na e-mailovú adresu heroes@ensanahotels.com pošlú údaje o jeho mene, pozícii a pracovisku spolu s akýmikoľvek podrobnosťami o tom, ako tento pracovník v uplynulom roku prekročil rámec svojich povinností. Nominácie sa budú prijímať do 15. júla 2021 a pobyty budú platné do konca roku 2022.

Nominovaní musia byť členmi programu Ensana "Zlato pre hrdinu" aby získali cenu - povzbuďte svojich hrdinov aby sa zaregistrovali tu.

 

“Nájdi skutočného hrdinu!” pravidlá a podmienky žrebovania

1.    Do žrebovania o trojdňový pobyt pre dve osoby v hoteli Ensana Health Spa vrátane raňajok a večere formou bufetu môžu byť nominovaní všetci zdravotnícki pracovníci v prvej línii (od upratovačiek cez vodičov sanitiek až po chirurgov) pracujúci na Slovensku vo veku od 18 rokov (okrem zamestnancov a rodinných príslušníkov Usporiadateľa, alebo ich príbuzných, agentúry a osôb profesionálne spojených s touto akciou). 

2.    Nominovaní musia byť členmi programu Ensana " Zlato pre hrdinov ", aby mohli byť nominovaní.

3.    Nominovať kandidátov na výhru môžete od poludnia 9. júna do stredy 14. júla 2021 do 23:59 hod.

4.    Celkovo je päť výhercov, ktorí vyhrajú pobyt v hoteli pre dve osoby na tri noci vrátane raňajok a večere formou bufetu (podľa dostupnosti, využiteľné od 20. júna 2021 do konca roka 2022), kedykoľvek to vládne obmedzenia umožnia. Hostia musia dodržiavať miestne pokyny týkajúce sa stretnutí v interiéri. Výhercovia budú vybraní spomedzi registrovaných hrdinov náhodne pomocou generátora náhodných čísel zo všetkých prihlášok počas 34 dní trvania súťaže. 
 
5.    Ak chcete nominovať kandidátov na žrebovanie, navrhovateľ musí nominovať pracovníka v prvej línii, ktorý si skutočne zaslúži kúpeľný oddych, a to tak, že na e-mailovú adresu heroes@ensanahotels.com zašle podrobnosti o jeho mene, pozícii a pracovisku spolu s akýmikoľvek podrobnosťami o tom, ako daný pracovník v uplynulom roku prekročil rámec svojich povinností. Nominovaní musia byť členmi programu Ensana "Zlato pre hrdinov".

6.    Každý jednotlivec môže podať maximálne jednu prihlášku. V prípade, že od tej istej osoby alebo z toho istého účtu bude prijatých viacero príspevkov, bude akceptovaný len prvý príspevok.

7.    Výhercovia budú vyhlásení do 16. júla 2021 a budú informovaní prostredníctvom e-mailu. Príbeh víťazného hrdinu bude zverejnený na našej FB nástenke ako prejav nášho uznania. Výhrou je pobyt pre dve osoby vrátane raňajok a večere formou bufetu v hoteloch Piešťany, Slovensko.

8.    Ceny sú nezrušiteľné, neprenosné a neexistuje žiadna peňažná alternatíva.

9.    Po vyžrebovaní výhercov budú mať títo 7 dní na to, aby odpovedali na priamu správu a prevzali si svoju výhru. Po uplynutí tejto doby si organizátor vyhradzuje právo odovzdať výhru novému výhercovi - majte prosím na pamäti, že nový výherca bude vybraný po uplynutí tejto doby a dátumu vyhlásenia.

10.    Zapojením sa do súťaže o ceny súhlasia účastníci s tým, aby ich meno a miesto pobytu použila spoločnosť Ensana Health Spa Hotels na marketingové účely odkazujúce na žrebovanie. 

11.    Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za technické problémy, alebo akékoľvek problémy, ktoré môžu mať účastníci s účasťou v žrebovaní o ceny.

12.    Ensana Health Spa Hotels nikdy neposkytne ani nepredá žiadne vaše osobné údaje tretím stranám. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

13.    Výhra závisí od dostupnosti hotela, je neprenosná, je nevratná a nie je možné ju vymeniť za žiadnu peňažnú alternatívu vcelku ani čiastočne.

14.    Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, ukončiť alebo dočasne pozastaviť túto propagačnú akciu, ak to podľa svojho uváženia považuje za nevyhnutné. Usporiadateľ nesmie toto právo uplatniť bezdôvodne.

15.    Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť všetky príspevky, ktoré považuje za podvodné alebo založené na nesprávnom správaní, a podľa vlastného uváženia vymaže všetky nevhodné príspevky.

16.    Predpokladá sa, že súťažiaci účasťou na tejto propagačnej akcii súhlasia s týmito podmienkami. Usporiadateľ: Ensana s.r.o., Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1, Česká republika

17.    Táto propagačná akcia nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťami Facebook a Instagram, ani s nimi nijako nesúvisí. Svoje údaje poskytujete organizátorovi. Účasťou v tomto žrebovaní o ceny súhlasíte s úplným oslobodením spoločnosti Facebook, Instagram od akýchkoľvek nárokov.

18.    Táto propagačná akcia podlieha podmienkam spoločnosti Facebook a Instagram.

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials