Best Rate Guarantee i
Vyberte si svoj hotel a pošlite nezáväznú dopyt alebo zarezervujte priamo online.

Profesijný rozvoj sektorových zručností v podniku 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Prijímateľ: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, 921 29 Piešťany
Názov projektu: Profesijný rozvoj sektorových zručností v podniku SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. 
ITMS kód projektu: 312031V709
Typ projektu: Ľudské zdroje
Trvanie projektu: 11/2019 – 8/2021
Výška nenávratného finančného príspevku: 174 639,41 €
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:
www.ia.gov.sk 
www.ludskezdroje.gov.sk 
www.esf.gov.sk 
Zmluva o pridelení NFP – stiahnuť súbor
Centrálny register zmlúv – www.crz.gov.sk 
Povinná publicita – stiahnuť súbor

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials