Individuálne terapeutické cvičenie

Fyzioterapia, Individuálne procedúry

Čo je individuálne terapeutické cvičenie?
Všetky individuálne terapeutické cvičenia prebiehajú pod dohľadom fyzioterapeuta na základe predpisu kúpeľného lekára. Cvičenia môžu využívať ktorékoľvek z nasledujúcich techník: mäkké techniky, mobilizácia, manipulácia, vizualizácia, aktívne sťahovanie svalov, aktívne asistované pohyby a voľné aktívne pohyby. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú dýchacie cvičenia a cvičenia na zlepšenie rovnováhy, sily a ohybnosti.

Ako individuálne terapeutické cvičenie pomáha?
Výber použitých techník alebo cvičení závisí od stavu konkrétneho pacienta a v každom kroku sa prispôsobuje jeho individuálnym potrebám. Série cvičení sú navrhnuté tak, aby pacientovi udržiavali alebo prinavrátili fyzickú pohyblivosť a rozvíjali funkčné schopnosti.
 

Lekársky predpis: v závislosti od vybranej procedúry a aktuálneho zdravotného stavu

Individuálne terapeutické cvičenie available at 19 ensana hotels
naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials